logo

Suvipäivillä Touko Verho esittelemässä Ilkka Kanervalle yhdistyksen tavoitteita
 
Ajankohtaista

Haavaisten vesiensuojeluyhdistys pyrkii monin eri keinoin keräämään jäseniä ja varoja vesialueensa pelastamiseksi. Yhdistys on mukana tapahtumissa ja yhteydenottoja otetaan eri instansseihin varojen keräämiseksi.
Yhdistys jakaa myös informaatiota mm. tämän nettisivuston kautta sekä käyttämällä asiantuntija-apua tapahtumissa ja tutkimuksissa. Vesialuetta kartoitetaan ja mittauksia tehdään, jotta saadaan alueen merkittävät kunnostuskohteet selvitettyä. Lisäksi talkoot nostattavat yhdistyksen jäsenissä yhteenkuuluvaisuuden tuntua.

 

Puheenjohtaja Mikko Suvanto ja ympäristöasiantuntija Katja Holttinen Suvipäivillä


Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry