logo

Ruovikon niitoilla ja ruoppauksilla saatiin lisää
virtauksia Pörkin ja Haavaisten kapeikkoihin
Puheenjohtaja Mikko Suvanto tarkastuskierroksella
Pitkäluodon pengertien luonaTERVETULOA HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SIVUILLE

Päivitetty 21.8.2019"HAAVE"

Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry perustettiin vuonna 2006 parantamaan ja suojelemaan ranta- ja loma-asukkaiden alueen vesistön tilaa. Lisäksi sen tarkoituksena on saattaa alue virkistyskäyttöön soveltuvaksi ja luonnonläheiseksi alueeksi. Yhdistyksen suurimpia haasteita ovat vesien huonot virtaukset, ulkopuolelta tulevat saasteet sekä maatalouden päästöt. Näihin asioihin tulisi paneutua pikaisesti ja saada mahdollisimman paljon alueen tilasta kiinnostuneita paikallisia ja ulkopuolisiakin tahoja tukemaan tätä toimintaa. Kaikki kynnelle kykenevät ovat toki myös tervetulleita osallistumaan talkoisiin paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.UUSIMMAT AIHEET:

----------------------------------------------------------------------------

YHDISTYSTEN KOKOUS PAANULASSA
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys osallistui 19.6.2019 Lokalahden yhdistysten yhteiseen tapaamiseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. Suvipäivien ohjelmaa, Nuorisoseuratalon tilannetta ja erilaisia mahdollisuuksia yhdistysten yhteistyölle. Paikalle oli kerääntynyt lähes kahdenkymmenen henkilön aktiiviryhmä.----------------------------------------------------------------------------

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA MÖKKIKAUDEN AVAJAISET 2019
järjestettiin lauantaina 18.5.2019 Haavaisten sillan kupeessa auringon ja lämmön helliessä.----------------------------------------------------------------------------

HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 2019
"sis. pankkisiirron jäsenmaksusta"
(klikkaa luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

  TOIMINTAKERTOMUS 2018 ja TOIMINTASUUNNITELMA 2019 - 2020
  ovat luettavissa "Yhdistystominta" -sivulla.

  ----------------------------------------------------------------------------

  EPIN SILTA-AUKKO

  Pitkäluodon penkereen pienemmän aukon siltarumpu (Epin silta) on uusittu vuodenvaihteen jälkeen. Sen molemmilta puolilta on myös hieman ruopattu aluetta. Toivottavasti tämä auttaa taas lisäämään veden vaihtuvuutta alueellamme.


  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN SILTA

  Kymmenen vuoden haave on toteutumassa. Haavaisten siltarumpu toimitettiin ja asennettiin paikoilleen lauantaina 4.8.2018. Avajaisia vietettiin 15.9. ja vanhan sillan purkutyöt sekä vesiväylän laajennus tehtiin 22.9.2018.

  AIHEESEEN LIITTYVÄ JUTTU TURUN SANOMISSA 10.9.2018
  "HAAVESILTA"
  (klikkaa luettavaksi)


 • AIHEESEEN LIITTYVÄ JUTTU UUDENKAUPUNGIN SANOMISSA 6.9.2018
  "HAAVESILTA"
  (klikkaa luettavaksi)


 •  

  Sillan avajaiset 15.9.2018
   

  Putki laskettiin veteen kahdella järeällä kaivurilla

  Erikoiskuljetus toimitti ison siltaputken
  ---------------

  SILTAPROJEKTIN ETENEMINEN

  Uuden sillan rakentaminen on ollut vesiensuojeluyhdistyksen ja tiekunnan haaveena jo yli kymmenen vuotta. Ensimmäisen kerran sillan uusimista yritettiin vuonna 2010. Hanke kuitenkin epäonnistui koska ELY:n tarkastaja arvioi sillan sen hetkisen kunnon olevan riittävä. Vuonna 2015 tehtiin uusi tarkastus, jolloin sen todettiin olevan huonokuntoinen ja vähintäänkin korjauksen tarpeeessa. Alueella oli jo aiemmin tehty maaperätutkimus, jonka pohjalta päätettin hakea rahoitusta uuden sillan suunnitteluun.

  Vuonna 2016 Leader Ravakka myönsi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 mukaista hanketukea yhdistyksellemme uuden Haavaisten sillan suunnitteluun 12710 euroa.

  Koska Haavaisten salmen vanha silta tuli "tiensä päähän" päätettiin Tuppiluodon tiekunnan ylimääräisessä kokouksessa 5.3.2017, että uusi silta rakennetaan mikäli ko. kohteeseen saadaan riittävä valtion tuki. Tiekokous päätti myös, että uusi silta rakennetaan putkisilta-ratkaisuna. Samalla päätettiin oikaista vanhan sillan edeltävä vaarallinen mutka.

  Tuppiluodon tiekunta sai ELY-keskukselta 75 prosentin (118000 €) ja Uudenkaupungin kaupungilta 3000 euron avustuksen.
  SILTA VALMISTUI SYYSKUUSSA 2018.
  Vanhan sillan alue ruopattiin ja maisemoitiin 22.9.2018

  ALUEEN VIIMEISTELY SUORITETAAN TALKOILLA LAUANTAINA 29.9.2018 klo 13.00 alkaen
  Tervetuloa!

  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys kiittää Tuppiluodon tiekuntaa ja etenkin sen hoitokuntaa yhteisen hyvän aikaansaattamiseksi.  Vanha silta ennen purkua


  Silta poistettu, alue ruopattu ja maisemoitu


  ----------------------------------------------------------------------------

  RAVAKALTA RAHOITUS HAAVAISTEN VANHAN SILLAN PURKUUN JA MAISEMOINTIIN

  Ravakka on myöntänyt Haavaisten vesiensuojeluyhdistykselle 6300 euroa käytettäväksi nykyisen (vanhan) sillan purkutyöhön, väylän leventämiseen ja alueen maisemointiin. Rahoitus on myönnetty 50 prosentin omavastuulla josta 25 prosenttia voidaan kuitata talkootyöllä.

  ----------------------------------------------------------------------------

  KARTTA TEHDYISTÄ TOIMENPITEISTÄ VIRTAUSTEN PARANTAMISEKSI
  "Avaa kartta"
  (klikkaa luettavaksi)


  ----------------------------------------------------------------------------

  IMURUOPPAAJA

  Mikäli on tarvetta oman rannan ruoppaamiseen voit ottaa yhteyttä p. 0400 536860 (Kuronen).  ----------------------------------------------------------------------------

  Yhdistyksemme henkilörekisteri

  Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja käytämme henkilörekisteriämme vain yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen, kuten jäsenkirjeiden ja muiden toimintaamme liittyvien tiedotteiden välittämiseen.
  Lisätietoja henkilörekisteristämme antaa Irma Siren Puh: 050-5616736 / irmasirenraisio@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------------------

  VESINÄYTTEITÄ

  Olemme saaneet avustusta vesinäytteiden ottoa varten Uudenkaupungin kaupungilta. Ensimmäiset kolme näytettä otettiin viime kesänä 2017 ja nyt talvella 2018 otimme yhden näytteen. Ensi kesänä olisi tarkoitus taas ottaa kolme näytettä, samoista paikoista kuin viime vuonna. Tarkoituksenamme on kartoittaa vesistön tilaa yhteensä kolmen vuoden aikana. Tuloksista kerromme sitten aikanaan.  Hienon talvipäivän kuvassa biologi Hanna Turkki ja puheenjohtaja Mikko Suvanto vesinäytteen otossa • Vanhemmat vesinäytetulokset ovat luettavissa "Ajankohtaista / Tiedotteet" sivulta

  -----------------------------------------------------------------------------

  LEVÄTILANNE
  ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Kesällä 2019 viikoittaista seurantaa tehdään kesäkuun alusta syyskuun loppuun.
  Seuraa levätilannetta oheisesta linkistä ja ilmoita mahdolliset havainnot:
  Levähavainnot sivulle tästä


  ----------------------------------------------------------------------------

  Lehtiartikkeli Uudenkaupungin Sanomissa 12.7.2016

  "Ennakkotapaus vahvistaa toiveita Pitkäluodon pengerkorjauksesta"
  (klikkaa luettavaksi)

 • Lehtiartikkeli Vakka-Suomen Sanomissa 15.9.2016

  "Kustavissa kehitellään vapaaehtoista vesiensuojelua"
  (klikkaa luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

  LOKALAHTIVIIRI

  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys tekee yhteistyötä myös Lokalahti-Seuran kanssa. Niinpä me haluamme tukea toinen toisiamme erilaisissa asioissa. Tässä sinulle mahdollisuus tilata Lokalahtiviiri mökkisi salkoon.


  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN SILLAN ITÄPUOLEN RUOPPAUS

  Haavaisten salmen virtauksia on saatu parannettua sen itäpuolen ruoppauksen avulla. Kaikkiaan 250 metrin matkalta matalaksi liettynyttä ja kasvillisuuden rehevöittämää aluetta on imuruopattu. Nyt veden virtaaman pitäisi olla paremmalla mallilla myös matalan veden aikana. Lisäksi veneliikenne on otettu huomioon ja sen vuoksi ruopattu väylä on merkitty.
  Haavaisten sillan itäpuolen ruopattu väylä on merkitty vene-
  liikennettä varten keltaisilla palloilla.
  ----------------------------------------------------------------------------

  AVUSTUSTA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILTA

  Yhdistyksemme on saanut Uudenkaupungin kaupungilta 1000 euron avustuksen Haavaisten salmen itäpuolen väylän ruoppaukseen. Ruppauksella pyritään parantamaan veden virtausta ja näin vähentämään alueen rehevöitymistä.

  ----------------------------------------------------------------------------

  YHDISTYKSEMME MAAILMALLA

  Yhdistyksemme kutsuttiin esittelemään toimintaansa syyskuussa 2014 Turun Päivän tapahtumaan. Ständimme kaupungintalolla sai rusaasti huomiota ja kiitosta.  ----------------------------------------------------------------------------

  SAARISTOMEREN SUOJELURAHASTOLTA AVUSTUSTA

  Saaristomeren Suojelurahastolta myönsi yhdistyksellemme ”HAAVE kosteikko” -avustusta toimitetun projektisuunnitelman mukaisesti pohjakasvillisuuden, ruovikon, pohjamassan ja kaislan konevoimaiseen poistoon yhdistyksen kohdealueella Pelluodon ja Nautholman aukolla.

  Tietoja kosteikosta:

  Kosteikko sivulle tästä

  ----------------------------------------------------------------------------

  RUOKO RAKENNUSMATERIAALINA

  Turun ammattikorkeakoulun järviruo’on hyödyntämiseen keskittyvä COFREEN-hanke päättyi elokuussa 2013. Hankkeelta tuli monta eri ruokoon liittyvää julkaisua, jotka varmasti kiinnostavat.
  Seuraavasta osoitteesta pääset lukemaan näitä julkaisuja:
  http://loki.turkuamk.fi/

  Voit myös klikata tämän sivun alaosan linkistä suoraan Cofreenin raportteihin.

  Cofreen - Home www.cofreen.eu Concepts for using reed biomass as local bioenergy and building material.

  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS FACEBOOKISSA

  Linkki facebookiin sivun alaosassa

  ----------------------------------------------------------------------------

  PÖRKINRAUMAN VÄYLÄ SEKÄ SIIANKARIN JA PITKÄLUODON VÄLI RUOPPATTU

  Pörkinrauman väylän pohjoispuoli puhdistettiin ruoppaamalla sekä Siiankarin ja Pitkäluodon väliä puhdistettiin imuruoppaamalla.

  ----------------------------------------------------------------------------

  TALKOILLA TULOKSIIN

  Elokuussa 2012 toteutetuissa talkoissa aherrettiin jälleen. Omatoimisten rantojen puhdistusten lisäksi Saaristomeren suojelurahaston rahoittamassa hankkeessa mukana oli Kaivuuliike Laitosen TRUXOR ruovikkokone, jolla levennettiin Pörkinrauman väylää, avattiin mm. kahden pohjoisen puoleisten Karhuriuttojen täysin umpeen kasvanut väylä, levennettiin Karhuriuttojen ja Karhukarin välistä aukkoa sekä Tuomikarin ja Haavaisten välistä aukkoa. Poistettiin pohjakasvillisuutta/ uposlehtistä kasvillisuutta Haavaisten sillan itäpuolelta. Uposlehtisten kasvien poistoa Ruskiavuorenaukon keskiosalta ei päästy toteuttamaan, koska tänä kesänä kasvillisuus ei noussut pintaan asti.
  Työn toteutus:
  -kasvien leikkuu Truxorilla
  -kuljetus maalle: proomu + sillä oleva kaivinkone nostokourineen
  -maissa: nosto kaivinkoneen kouralla ajokalustolle
  -ruovikkoaineksen poisvienti
  -jälkisiivous kasvuston leikkuupakoilla talkootyönä käsipelillä

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ely-keskuksen toimesta on suoritettu Pitkäluodon (Vohlon) väylän perkaus- ja kunnossapito toimia. Kunnossapitoa tulisi jatkaa vielä edelleen.

  ----------------------------------------------------------------------------

  JÄSENYYS

  Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
  Kaikki uudet ja vanhat jäsenet löytävät tilinumeron ja ohjeet LIITY JÄSENEKSI sivulta.

  ----------------------------------------------------------------------------

  TUTKIMUSRAPORTTEJA LÖYTYY AJANKOHTAISTA SIVUN ALASIVULTA TIEDOTTEET

  ----------------------------------------------------------------------------

  Lehtiartikkeleita ja muita juttuja sivulla YHDISTYSTOIMINTA / Toimintaa ja lehtijuttuja

  ----------------------------------------------------------------------------

  Kiitämme kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka olette tukeneet yhdistystoimintaamme !


  ----------------------------------------------------------------------------


  Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry:n sähköposti
  heikki.mantsala@gmail.com ja jouko.kaskinen@dnainternet.net  HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄSI - NIIN YMPÄRISTÖ HUOLEHTII SINUSTA


  TERVETULOA TOIMIMAAN KANSSAMME !

   

  Kuva Haavaisten sillalta ennen toimenpiteitä


  ... ja jälkeen

 • Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry