logo

Jokamiehen vesiensuojeluohjeita

Jokamiehen vesiensuojeluohjeet-Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry.

10 tärkeintä ohjetta

1. KUNNIOITA RANTAA: suojele rantaviivaa äläkä rakenna rantaan. Liiallinen harventaminenkin voi tehdä pahan arven vesimaisemaan.

2. RUOPPAA OIKEIN: Mikäli suunnittelet rantasi syventämistä, koska rantamme ovat luonnostaan matalia : keskellä aluetta 1-2m ja rannoilla vain 0,5m. Valitse oikea ruoppaustapa esim. pitkäpuominen kaivinkone.Massojen läjityksen tulee tapahtua aina kuivalle maalle siten, ettei ravinteita, joita on vesialueemme pohjassa sedimentioituneena hyvin runsaasti, pääse valumaan veteen. Veteen läjittäminen on täysin kielletty. Imuruoppauksen käyttö on tästä syystä huonompi vaihtoehto.
–MUISTA RAVINTEET
- RUOPPAUKSESTA ON AINA TEHTÄVÄ ILMOITUS YMPÄRISTÖKESKUKSEEN

3. KÄYMÄLÄJÄTTEET: Älä milloinkaan laske käymäläjätettä veteen, edes saostuskaivon kautta,sillä tästäkin valuu runsaasti ravinteita eteenpäin.

4. KÄYMÄLÄN SIJOITUS: Sijoita käymälä riittävän kauaksi rannasta-ainakin 20m ja niin, että maasto on sen kohdalta kaltevaa poispäin rannasta.

5. OIKEA KÄYMÄLÄTYYPPI : Valitse käymäläksesi ympäristöystävällinen tyyppi: esim. kompostikäymälä tai nykyaikainen:separet-,pakastava-tai haihduttava käymäläratkaisu.

6. SAUNAVEDET: Johda saunavedet maahan imeytyskaivon kautta. Tämän on sijaittava vähintäin 20m:n rantaviivasta ja valumasuunta poispäin rannasta.

7. PESUAINEET: Älä pese vedesssä mitään pesuaineilla äläkä kaada pesuvesiä veteen. Shampoot ja pesuaineet ovat luonnolle erityisen haitallisia.

8. MATTOJEN PESU: Mattojen pesu on Uudenkaupungin Ympäristötoimiston ohjeiden mukaan vedessä kielletty. Lokalahden keskustassa on hieno ja nykyaikainen mattojen pesupaikka ympäristöystävällisin ratkaisuin ja kuivatussysteemein.

9. JÄTTEIDEN LAJITTELU: Lajittele tuottamasi jätteet. Lokalahdella on useita nykymääräysten mukaisia eriteltyjä jätepisteitä, käytä niitä. Älä heitä kalanperkeitä veteen, vaan kompostoi ne riittvän etäälle rannasta. Vie sekajäte keräyspisteeseen-sinähän maksat tästä!!

10. VESISTÖN KUORMITUSKYKY: Älä yliarvio vesistön kestokykyä, sillä vesialueemme kuormituskyky on jo nyt ylitetty. Vesi ei selkiinny enää vaan on sameaa koko kesän ja levät kukkivat runsaasti ja ruoót leviävät joka paikkaan, jopa Pörkinrauma on pahasti näiden vallassa.

- OTA HUOMIOON TOISET RANTA-ASUKKAAT,ELÄIMET JA LUONTO KAIKISSA TOIMISSA NIIN MAALLA KUIN VESILLÄKIN- ÄLÄ PÄRISTELE TURHAAN !!!

 

Suvipäivillä Katja Holttinen Valoniasta esitteli ja antoi vinkkejä mm. jätevesien käsittelyssä.


Linkkejä:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=41666&lan=fi

http://www.huussi.net/

Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry