logo
Tavoitteet


Pitkäluodon penkereeseen rakennettiin 1980-
luvulla putkisilta ns. Epin silta

Yhdistyksen tavoitteena on suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivää vesialuetta, jotta vesialue rantoineen säilyisi puhtaana ja arvokkaana keitaana alueella vieraileville ja siellä asuville ihmisille. Samalla alue pysyy suotuisana ympäristönä alueen kasveille, kaloille, linnuille ja muille eläimille.
Vesistön rehevöitymisen estämiseen ja veden virtausten parantamiseen yhdistys tarvitsee kaupungin, valtion, yhdistysten ja muitten vastaavien tahojen apua, mutta tärkein voimavara ovat alueen ihmiset.
Jokainen jäsen yhdistyksessä on arvokas, ja jokainen pienikin teko ympäristön suojelemiseksi on suuri. Mitä suurempi on yhdistyksen jäsenmäärä, ja mitä vahvemmin se on sitoutunut tavoitteisiinsa, sen voimakkaampi vaikuttaja se on. Yhteinen etu ja kestävä kehitys on vahva peruste yhdistyksen toiminnalle.
Vuonna 2006 perustetun yhdistyksen johdolla on jo saatu hoidettua Haavaisten alueen veden laadun seurantatutkimus, jonka avulla laadittiin suuntaviivat jatkotoimille kuten mahdollisille kaislojen niitolle, ruoppauksille ja virtausaukkojen suurentamiselle. Taival on vasta alussa ja maali pitkän matkan päässä, mutta palkinto, puhdas merialue on tavoittelemisen arvoinen.


Tulevaisuudessa toiveenamme on suurentaa Pitkäluodon silta-aukkoa ja saada näin lisättyä virtauksia.
 

Tulevaisuuden haavekuvia

Tulevaisuuden meri- ja luontoaiheisia piirustuksia lapsilta

PIIRUSTUSKILPAILUN KUVASATOA

Erika 8 vuotta


Ira 3 vuotta


Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry